Czym jest Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa?

10.01.2023
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Obecnie najważniejszym zadaniem Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa jest gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ciągu 30 lat przejęto do niego ponad 4 mln 750 tys. ha gruntów. Spośród tego trwale rozdysponowano ponad 3 mln 400 tys. ha. 

Czym jest Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa?

Zasób WRSP został utworzony w 1992 roku na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 roku. W jego skład weszły m.in. grunty po zlikwidowanych PPGR-ach, niewydzielone geodezyjnie lasy czy nieruchomości rolne przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze.

Obecnie ilość nieruchomości rolnych Zasobu powiększa się w wyniku nabywania ich na rzecz Skarbu Państwa przez jego organy oraz przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

KOWR jest bezpośrednim następcą powstałej w 1992 roku Agencji Nieruchomości Rolnych. W ciągu 30 lat do Zasobu WRSP przejęto ponad 4 mln 750 tys. ha gruntów. Spośród tego trwale rozdysponowano ponad 3 mln 400 tys. ha. 

Obecnie w Zasobie jest prawie 1 mln 350 tys. ha. Z tej liczby w dzierżawie znajduje się blisko 1 mln 100 tys. ha. Do rozdysponowania pozostało ponad 160 tys. ha.

Gospodarowanie Zasobem WRSP polega na trwałym lub nietrwałym rozdysponowaniu. To pierwsze polega na sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości, drugie na jego wydzierżawieniu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA