Czy w rywalizacji z robotami pracownikom pomogą związki zawodowe?

21.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Aż 40 proc. ankietowanych osób uważa, że prawdopodobieństwo zastąpienia ich pracy przez maszynę, robota lub algorytm w najbliższej dekadzie jest wyższe niż 50 proc. Tak wynika z najnowszych badań, które zostały przeprowadzone na próbie 4300 osób w Stanach Zjednoczonych – czytamy w najnowszym tygodniku PIE.

Z kolei 18 proc. badanych nie martwi się utratą pracy wynikającej z postępującej automatyzacji, a kolejne 3 proc. badanych jest pewnych, że straci pracę.

Receptą na obawy – związki zawodowe

W badaniu zostały również zbadane zależności między strachem przed automatyzacją a preferencjami i postawami pracowników. Przeprowadzono eksperyment, w którym jednej grupie podawano informacje o wysokim prawdopodobieństwie utraty pracy wynikającym z automatyzacji. Druga grupa otrzymywała komunikaty, które sugerowały niższe prawdopodobieństwo utraty pracy w wyniku automatyzacji.

Wyniki wskazują, że informacja o zagrożeniu automatyzacją zwiększa deklarowaną chęć wstąpienia do związku zawodowego. Strach przed automatyzacją nie ma natomiast istotnego wpływu na chęć zmiany zawodu lub możliwości przekwalifikowania się i nabycia nowych umiejętności.

Inny ratunek – dochód podstawowy?

W eksperymencie sprawdzono również jak w obu badanych grupach zmienia się preferowana przez respondentów średnia stawka podatku od dochodu oraz poziom powszechnego dochodu podstawowego. Osoby, które były informowane o większym prawdopodobieństwie utraty pracy opowiadały się za wyższymi podatkami dochodowymi oraz wyższym poziomem dochodu podstawowego.

Przyszłe fale automatyzacji będą wiązały się z wieloma wyzwaniami na rynku pracy i stanowiły ważną część debaty politycznej. Wyniki amerykańskiego badania sugerują, że strach przed utratą pracy wynikającej z automatyzacji przełoży się na decyzje wyborcze i krajobraz polityczny. Pojawi się większe zapotrzebowanie na państwo opiekuńcze, a wyborcy, obawiając się o swoje miejsca pracy, będą wymagali od polityków wprowadzenia przepisów zapewniających im ochronę miejsc pracy. To z kolei być może będzie wpływać na zmianę preferencji politycznych wyborców w stronę partii, które zapewniają większą ochronę socjalną, a także na zmianę programów wyborczych wszystkich ugrupowań.

– oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA