Transformacja cyfrowa

Cyfrowa Dekada 2030. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia jej celów

06.10.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Polska odnotowała postęp na drodze do osiągnięcia celów Cyfrowej Dekady 2030 – wynika z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską. Raport zawiera zestaw wskaźników monitorujących poziom cyfryzacji w krajach UE i jest istotną zmianą istniejącego od wielu lat badania DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zmiana jest o tyle istotna, że wraz z przyjęciem decyzji ustanawiającej Program Polityki Cyfrowej Dekady 2030 (2022/2481) rola DESI została zwiększona – od ilustrowania stanu cyfryzacji do narzędzia zarządzania procesem digitalizacji w poszczególnych państwach członkowskich.

Wśród nowych wskaźników, nieobecnych w poprzednich edycjach DESI, najlepszy rezultat Polska osiągnęła w zakresie dostępu do dokumentacji e-zdrowia (86 proc.), znacznie przewyższając unijną średnią (72 proc.). Zajmujemy pod tym względem 6. miejsce w UE, a do lidera brakuje tylko 9,4 pkt. proc. Wysoki wynik jest rezultatem utworzenia Portalu Pacjenta oraz wprowadzenia e-recept. Natomiast w nowym DESI usunięto m.in. wskaźnik „otwarte dane”, w którym Polska zajmowała jedną z czołowych – czwartą – pozycję.

Niestety, dane dotyczące podstawowych umiejętności cyfrowych plasują Polskę poniżej średniej UE. W 2021 r. 43 proc. osób posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe przy 80-proc. celu Cyfrowej Dekady. Warto zaznaczyć, że Polska zarejestrowała wzrost odsetka przedsiębiorstw zapewniających szkolenia z zakresu ICT o 7 pkt. proc., zmniejszając dystans do lidera o prawie 5 pkt. proc.

– czytamy w tygodniku.

Ambitne unijne cele

Nowe ambicje Komisji Europejskiej obejmują cele krajowe, ale także cele na poziomie całej wspólnoty do osiągnięcia w 2030 r. KE planuje, aby w Unii znajdowały się trzy komputery kwantowe. W realizacji tego celu mają pomóc różne projekty, m.in. EuroQCS-PL prowadzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Kolejny z nowych celów zakłada, że w Europie będzie 498 tzw. jednorożców (czyli startupów wycenianych na 1 mld USD), podczas gdy obecnie jest ich 249, z czego 11 polskich. Innym celem jest, aby 20 proc. światowej produkcji półprzewodników znajdowało się w Europie, przy obecnej produkcji na poziomie 10 proc. Polska może przyczynić się do realizacji tych celów i wzmocnienia pozycji UE, a KE zwraca uwagę, że nasze dotychczasowe działania powinny być kontynuowane.

Nowy sposób mierzenia postępów w cyfryzacji pokrywa się z rekomendacjami zawartymi w publikacji PIE. Jak wskazywaliśmy, dotychczasowa metodologia DESI nie odzwierciedlała rzeczywistych procesów stojących za zmianami w cyfryzacji, przez co krajom trudno było zmienić pozycje w rankingu. Mimo że Polska jest jednym z krajów najszybciej doganiających europejskich liderów, to w dotychczasowych rankingach zajmowała 24. pozycję, gdyż w rankingu szeregującym tylko na podstawie całkowitych wyników postęp był niewidoczny. Obecna prezentacja stanu postępu cyfryzacji krajów członkowskich lepiej oddaje rzeczywisty progres, ponieważ uwzględnia zmiany na przestrzeni lat i relacje ze średnią unijną.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA