Chiny

Chiny: Poważnie spowolnienie gospodarcze

25.08.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W czerwcu tego roku zyski chińskich firm były aż o 26,0 proc. niższe niż przed rokiem. W tym samym okresie o 24,5 proc. spadła powierzchnia nowo rozpoczynanych budów w Chinach – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Spowolnienie i bezrobocie

Gospodarka Chin spowolni w II połowie roku. Lipcowe dane zaskoczyły negatywnie niemal we wszystkich sektorach – hamowała zarówno aktywność przemysłowa, jak i handel detaliczny. Tempo wzrostu spadło kolejno do 3,7 proc. i 2,5 proc. W standardowych warunkach obydwa wskaźniki przekraczały 5 proc. Chińska gospodarka ma duże trudności z powrotem do normalności po okresie polityki „zero COVID”. W efekcie przedsiębiorstwa wciąż raportują słabe wyniki – ich zyski w czerwcu były o 26 proc. mniejsze niż przed rokiem.

Spowolnienie rzutuje na rynek pracy. Bezrobocie w pierwszej kolejności dotyka osób młodych, mimo niekorzystnych zmian demograficznych. Na rynku pracy pojawia się mniej osób niż liczba odchodzących na emeryturę. Mimo to bezrobocie młodych w czerwcu osiągnęło rekordowe 21,3 proc. W reakcji na problemy chiński urząd statystyczny zaprzestał publikowania statystyk w lipcu.

Maleje liczba nowych budów

Nasilają się też problemy sektora nieruchomości. Przed pandemią COVID-19 Chiny systematycznie stymulowały wzrost poprzez inwestycje na rynku nieruchomości – celem była urbanizacja terenów wiejskich, jednak trend ten spowolnił. Przed zastojem rynek nieruchomości odpowiadał nawet za 33 proc. wzrostu gospodarczego.

Piętrzące się problemy demograficzne oraz słabnący popyt wewnętrzny sprawiają, że sprzedaż mieszkań była najniższa od ponad 10 lat. Perspektywy pozostają słabe. Liczba nowych budów maleje – w czerwcu ich powierzchnia była o 24,5 proc. mniejsza niż przed rokiem. Od pandemii mocno spadły też ceny nieruchomości.

Obniżka stóp procentowych

Ludowy Bank Chin obniża stopy procentowe. W lipcu po raz drugi obniżył główną roczną stopę procentową z 3,65 proc. do 3,45 proc. Obniżone zostały też pozostałe instrumenty związane z kredytami dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. To reakcja na niski wzrost akcji kredytowej oraz rosnącego ryzyka deflacji – inflacja CPI wyniosła w lipcu minus 0,3 proc.

Na rynkach finansowych działania banku centralnego oceniane są jako umiarkowane. To efekt zmian w otoczeniu globalnym. Banki centralne utrzymują wysokie stopy – dysparytet prowadzi do deprecjacji juana. Od marca 2022 r. juan (CNY) osłabił się w stosunku do dolara (USD) o 14,6 proc.

Perspektywy wzrostu gospodarczego w kolejnych latach pozostają słabe. Chiny nie osiągną zakładanego celu dla wzrostu na poziomie 5 proc. w 2023 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w najbliższych 5 latach Chiny będą rozwijały się w tempie 3-4 proc. Także prognozy analityków regularnie rewidowane są w dół.

Od kwietnia JP Morgan obniżył szacunki z 6,4 proc. do 4,8 proc. Perspektywy na kolejne lata przewidują utrzymanie się trendu spadkowego. To oznacza najsłabsze tempo wzrostu PKB od czasów Mao Zedonga.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA