Kraj

UOKiK

UOKiK: Nowe decyzje dotyczące zatorów płatniczych

W ciągu ostatnich 3 miesięcy Prezes UOKiK wydał 20 decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Od początku roku wydanych zostało 50 decyzji, a łączna kwota nałożonych kar to ponad 33 mln złotych. W walce z zatorami płatniczymi Prezes UOKiK wykorzystuje również działania miękkie. Oznacza to, że informuje przedsiębiorców o dostrzeżonych nieprawidłowościach i konieczności poprawy dyscypliny płatniczej – tego rodzaju pisma […]

03.10.2023
Redakcja
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA