ESG

UE

2024 pierwszym rokiem raportowaniawedług nowej dyrektywy CSRD

Przyszły rok będzie pierwszym rokiem raportowania niefinansowego według nowych standardów. Pierwsze raporty powstaną w 2025 r., co wynika z przyjętej Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która nałoży na firmy nowe standardy raportowania niefinansowego – czytamy w najnowszym Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Celem nowej Dyrektywy jest wspieranie zrównoważonej środowiskowo i społecznie działalności przedsiębiorstw. Nowe […]

20.11.2023
Redakcja
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA