Biogazownia

Biometanownie i biogazownie. Jak je zbudować i prowadzić?

16.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W jaki sposób zbudować i prowadzić biogazownie i biometanownie? Specjalne warsztaty i webinaria na ten temat zorganizował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Biometanownie

W szkoleniach wzięły w zakresie środowiskowych uwarunkowań dotyczących budowy i funkcjonowania biometanowni zorganizowanych przez KOWR wzięły udział 222 osoby.

Cykl webinariów otworzył Marek Chibowski, zastępca dyrektora generalnego Ośrodka. Zwrócił uwagę na to, że Polska jest krajem typowo rolniczym, z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Zawdzięczamy temu znaczny potencjał rolniczych surowców odpadowych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu. 

Według części źródeł w Polsce można wytworzyć około 8 mld m3 biometanu rocznie. Może on odgrywać rolę odpowiednika gazu ziemnego.

Szkolenie podzielono na trzy panele. W pierwszym uczestnicy zapoznali się z tematyką obejmującą zasady funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych, wytwarzania biometanu w różnych formach skupienia oraz korzyści środowiskowych wynikających z funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych. Panel poprowadził prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Drugi panel został poświęcony różnicom pomiędzy biogazowniami rolniczymi a pozostałymi tego typu instalacjami oraz uregulowaniom prawnym dotyczącym powstawania instalacji biogazowych i biometanowych. Tę część poprowadził, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu Marek Pituła. 

Trzeci panel dotyczył przedstawienia i omówienia przykładowego raportu oddziaływania na środowisko opartego o planowaną inwestycję biometanową, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań generowanych przez instalację oraz rozwiązań minimalizujących lub kompensacyjnych. Panel został poprowadzony przez dr hab. inż. prof. UP Alinę Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Biogaz rolniczy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował również warsztaty z zagospodarowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej i bydlęcej) poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej. Były one skierowane do zainteresowanych rolników z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego

Warsztaty odbyły się w Nowej Wsi w gminie Rydzyna (woj. wielkopolskie), w Kamieńcu Ząbkowickim (woj. dolnośląskie) oraz w Chamsku w gminie Żuromin (woj. mazowieckie). Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć działające w pobliżu mikrobiogazownie rolnicze.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskali informacje na temat: rodzajów mikrobiogazowni rolniczych, doboru instalacji do ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, aspektów prawnych i procedur administracyjnych niezbędnych do uruchomienia mikrobiogazowni, warunków uzyskania wsparcia w ramach systemu FIT, kosztów i okresu zwrotu inwestycji, potencjalnych źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów działania instalacji. Łącznie wzięło udział około 90 osób.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA